logo

Naslov:
Kolesarski klub Postojna
Na Lokvi 27
6230 POSTOJNA
 
Transakcijski racun: 10100-0036473741 
IBAN:                          SI56 1010 0003 6473 741
Banka:                        Banka Koper d.d., enota Postojna 
Bic:                             BAKOSI2X 
 
Matična številka:       1633252
Davčna številka:       SI11118997
 
Izjava:                        Kolesarski klub Postojna ni davčni zavezanec
E-pošta:                     info @ kolesarskiklub-postojna.si
Internet stran:           www.kolesarskiklub-postojna.si
Forum:                       http://kkpo.mojforum.si/
 
Telefon / Kontakt:
Mitja       - 031 300 717
Domen   - 040 503 041
 
Kolesarski klub Postojna je bil ustanovljen 21.09.2002.
Vpisan je v register društev pri UE Postojna pod zap.št. 218 / 04.12.2002

.