Naslov:
Kolesarski klub Postojna
Na Lokvi 27
6230 POSTOJNA
 
Transakcijski racun:   10100-0036473741 
IBAN:                            SI56 1010 0003 6473 741
Banka:                          Banka Koper d.d., enota Postojna 
Bic:                               BAKOSI2X 
 
Matična številka:         1633252
Davčna številka:         SI11118997
 
Izjava:                          Kolesarski klub Postojna ni davčni zavezanec
E-pošta:                       info @ kolesarskiklub-postojna.si
Internet stran:             www.kolesarskiklub-postojna.si
Forum:                         http://kkpo.mojforum.si/
 
Telefon / Kontakt:
Domen  -  040 503 041
 
Kolesarski klub Postojna je bil ustanovljen 21.09.2002.
Vpisan je v register društev pri UE Postojna pod zap.št. 218 / 04.12.2002

.