logo

Obdobje 2015 - 2018
 
Predsednik: Janez Otoničar

 

Tajnik:

 

Mitja Miklavčič

 

Blagajnik:

 

Polona Lapanja

 

Tehnični vodja:

 

Domen Otoničar

Upravni odbor:
Sestavljajo ga: predsednik, tajnik, tehnični vodja, blagajnik in pet članov.
Član UO Igor Šorc
Član UO Tadej Doles
Član UO Peter Ženko
Član UO Franc Škodič Deler
Član UO Matej Mihelj
Nadzorni odbor:
Član NO Ernest Margon
Član NO Marko Oblak
Član NO Oskar Komac
Disciplinska komisija:
Član DK Janez Škodič
Član DK Domen Nagode
Član DK Grega Pilih
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.