logo

17. redni občni zbor - KK Postojna

Vse člane Kolesarskega kluba Postojna vabimo na 17. redni občni zbor, ki bo v četrterk, 31.01.2019 s pričetkom ob 18:00 uri v učilnici št. 2 (po stopnicah, desni hodnik) SREDNJE ŠOLSKEGA CENTRA v Postojni.

-

Opozorilo: Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 min. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.